پوستر تاریخچه موبایل و گوشی های هوشمند

تاریخچه موبایل ، گوشی هوشمند ، شرکت های تولید کننده.

تو این پست قراره راجع به تاریخچه گوشی موبایل و اینکه گوشی هوشمند چیست. بزرگترین تولید کننده های فعلی.